Mitsubishi - 3 resultados

Ref.: 165

Mitsubishi MU-2B-20

Mitsubishi - 1972

Mitsubishi MU-2B-20...

US$ 140.000,00

Ref.: 2124

Mitsubishi Marquise MU-2B-60

Mitsubishi - 1980

Mitsubishi Marquise ...

US$ 575.000,00

Ref.: 3142

Mitsubishi Marquise MU-2B-60

Mitsubishi - 1981

Mitsubishi Marquise ...

US$ 1.000.000,00